Množstvo skúseností, 20 rokov na trhu, Seriózny prístup, Odbornosť a kvalifikovanosť, Kvalita a flexibilita

Silný a spoľahlivý partner

Zámerom a cieľom nášho podnikania je výroba a montáž oceľových zváraných konštrukcií, nádrží, zásobníkov, kontajnerov, vykurovacích telies a kotolných ústrední, strojov, zariadení, potrubí a stavebnej činnosti; výstavby a montáže čerpacích staníc pohonných látok vo vysokej kvalite a v termínoch plne uspokojujúcich požiadavky a potreby našich zákazníkov.

Dodávanie produktov a služieb vysokej kvality je základným predpokladom pre dosiahnutie spokojnosti zákazníkov a tým zaistenie kontinuálnej ekonomickej prosperity a ďalšieho rozvoja firmy.


Systémy manažérstva kvality

Norma špecifikuje požiadavky
na systém riadenia kvality.


Požiadavky na kvalitu pri tavnom
zváraní kovových materiálov

Norma špecifikuje požiadavky na proces
zvárania a jeho kvalitu.


Zhotovovanie oceľových
a hliníkových konštrukcií

Norma definuje požiadavky na posudzovanie
zhody konštrukčných dielcov oceľových
konštrukcií a stavebných výrobkov